Tokom trajanja projekta, u prvom delu praktičnih radionica - MAS-a, nastali su multimedijalni radovi kao odgovor na zadatak promocije održivog razvoja.

During duration of the project, in first part of practical workshops –MAS, we create multimedia works as answer to task of promotion of sustainable development.

U drugom delu radionica učesnici su razradili ideje za konkretne projekte.
Projekti su stavljeni u vremenski plan i neki su već dovedeni do forme projekta i aplicirani u Junu 2009. godine kada je bio prvi rok za podnošenje projekata u okviru Programa Mladi u Akciji.

In second part of workshops participants develop ideas for concrete projects.
Project has been added to time line and some of them are applied in June 2009, first death line in frame work of Youth in Action Programme

This web page is copyright free, if you want to use some parts welcome, we would like just to see results.
Ova internet stranica je oslobođena svih autorskih prava, slobodno koristite neke njene delove, mi bi voleli samo da vidimo rezultate.
This project has been funded with support from the European Commission and City of Sabac.
This web page reflects the views only of the author, and the Commission and City Of Sabac cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ovaj projekat je finasirala Evropska Komisija i Grad Šabac. Ova web stranica predstavlja stav samo autora, i Komisija i Grad Šabac nemogu biti odgovorni za bilo koju upotrebu informacija koje web stanica sadrži.


www.nvosvetlost.org