Home                                                                                        Početna

"Youth for awareness of Sustainability"

"Youth for awareness of Sustainability" is training course in framework of Youth in Action Programme,
realized in Sabac, Serbia,
from February 1st till February 11th 2009.
The main objective of this project is to give the capacity to the participants  to be leaders and to manage projects in order to develop personal, collective, cultural, environmental and aggregate growth, within the subject of Sustainable Development.
Main focus is on 3 specific paths: Renewable Energy Sources, Waste Management and Responsible Tourism.
Primary target groups of the project are group leaders and youth workers who want to learn or share knowledge and develop skills in order to   promote and launch new quality projects.

During the project we use methods  of Non Formal Education, and   Intercultural Learning adapted to a topic,  Sustainable Development.

                "Mladi za razvoj svesti o Održivosti"

"Mladi za razvoj svesti o Održivosti"je trening kurs u okviru Programa Mladi u Akciji,
realizovan u Šapcu, Srbija,
od 1. do 11. Februara 2009. godine.
Glavni cilj projekta je da da kapacitete učesnicima da postanu vođe i da upravljaju projektima u cilju personalnog, kolektivnog, kulturnog, ekološkog i sveukupnog ličnog razvoja a u skladu je sa temom Održivi razvoj.

Glavni fokus je na tri specifična dela: obnovljivi izvori energije, upravljanje otpadom i odgovoran turizam.
Primarna ciljna grupa projekta su grup lideri i omladinski radnici koji žele da uče i da razmenjuju znanja i da razviju veštine u cilju promocije i realizacije novih kvalitetnih projekata.
Tokom projekta koriste se metode neformalne edukacije i interkulturalnog učenja koje su prilagođene temi Održivi razvoj.

This web page is copyright free, if you want to use some parts welcome, we would like just to see results.
Ova internet stranica je oslobođena svih autorskih prava, slobodno koristite neke njene delove, mi bi voleli samo da vidimo rezultate.

This project has been funded with support from the European Commission and City of Sabac. This web page reflects the views only of the author, and the Commission and City Of Sabac cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ovaj projekat je finasirala Evropska Komisija i Grad Šabac. Ova web stranica predstavlja stav samo autora, i Komisija i Grad Šabac nemogu biti odgovorni za bilo koju upotrebu informacija koje web stanica sadrži.

www.nvosvetlost.org